Nederland is een land wat als rijk bestempeld wordt. Maar wat is rijk?

Is dat een land waar een voedselbank en kledingbank nodig is en nog steeds veel mensen in armoede leven? Wat te denken van de 425.000 eenoudergezinnen die veelal in de bijstand zitten, en de alleenstaande mensen in de AOW, en WAO en/of een weduwe uitkering hebben. We spreken totaal gezien toch over een paar miljoen mensen?

Velen komen elke maand structureel tekort en komen daardoor in de schulden terecht.
Het is spitsuur bij de kredietbanken en afdeling schuldhulpverlening bij diverse gemeenten. Wachttijden van bijna een half jaar is gewoon geworden. Het zijn gouden tijden voor de deurwaarders en dat terwijl er sprake is van een ‘licht groeiende’ economie. In 2009-2010 is het aantal mensen die bij de afdeling schuldhulpverlening terecht zijn gekomen met 20% gestegen.

Kunt u zich voorstellen wat het betekent voor een moeder met 4 kinderen om uit huis gezet te worden?

Voor een gezin dat uit huisgezet wordt blijft niets over dan schulden.
Zij hebben geen huis, geen geld, geen dak en geen eten.  En misschien geen hoop meer…

Misschien denkt dat u dat ze er zelf schuldig aan zijn.
Misschien heeft u gelijk. Misschien niet.
Maar het kan ook zijn dat een echtscheiding de oorzaak is van de schuld. Een andere reden kan zijn  dat de man zijn baan verliest, waardoor zijn inkomen drastisch daalt maar zijn uitgaven patroon niet snel aangepast kan worden.
Ook kan het zijn dat je plotseling door een ongeluk in de WAO terecht komt waardoor je inkomen keldert.

I love my family wil niet oordelen of veroordelen maar bewogen zijn en hulp bieden.

De opvanghuizen zitten boordevol. Er is een chronisch tekort aan opvang voor mensen die uithuis gezet zijn!

ILMF vindt het ontoelaatbaar dat gezinnen met kinderen in ons rijke land letterlijk op straat gezet kunnen worden. In de kranten leest men er zelden iets over laat staan dat de politiek hierover spreekt. Wij vinden dat de politiek er alles aan moet doen om uithuiszetting van een gezin/alleenstaande te voorkomen. Wij vinden dat gas, licht en water nooit bij mensen afgesloten mag worden. Wij raden energie bedrijven en woning cooperaties aan via de uitkerende instanties te incasseren.

ILMF wil landelijke gaan opereren, een spil functie vormen in onze samenleving waar mensen die uit huis gezet worden zich kunnen aanmelden en geholpen worden.
Wij willen ook voor gemeente en politiek de gesprekspartner zijn.