Welke stappen moet u ondernemen als u geconfronteerd wordt met een met een dreigende uithuiszetting? Een uithuiszetting ontstaat meestal (ca. 85% van de gevallen) door huurachterstand.  Er zijn een aantal stappen die u zelf kunt ondernemen om te proberen de uithuiszetting te voorkomen.

Als u merkt dat u de huur niet kunt betalen, maar er is nog geen deurwaarder of incassobureau ingeschakeld, neem dan zo snel mogelijk contact met de verhuurder op. Dit kan heel veel kosten en ellende voorkomen. Onze ervaring is dat de verhuurder meestal niets hoort,  vaak geen idee heeft van uw persoonlijke situatie, en pas wat hoort als hij al kosten heeft moeten maken. Deze kosten zal hij dus logischerwijze aan u in rekening brengen. De meeste verhuurders zijn welwillend om tot een goede oplossing te komen, maar U zult hierin het initiatief moeten nemen.

 1. Raak niet in paniek! Angst is een slechte raadgever, en in paniek kunt u waarschijnlijk niet in oplossing denken.
 2. Neem contact op met de verhuurder. Hoe eerder hoe beter!  Ga na of er een regeling te treffen is.
 3. In het geval dat u het zover heeft laten komen dat er al een deurwaarder is, neem dan ook contact met hem op. De meeste verhuurders wijzen terug naar de deurwaarder waarmee u tot een regeling moet komen, maar uiteindelijk is de verhuurder degene die beslist of er een betalingsregeling kan komen.
  U kunt de buitengerechtelijke kosten voorkomen door contact op te nemen met de verhuurder voordat er een deurwaarder is ingeschakeld!  In het geval het toch zover is gekomen dat er al een deurwaarder is ingeschakeld, neem dan ook contact met hem op. De meeste verhuurders wijzen terug naar de deurwaarder waarmee u tot een regeling moet komen, maar uiteindelijk is de verhuurder degene die beslist of er een betalingsregeling kan komen.
 4. Neem eventueel contact op met het maatschappelijk werk van uw gemeente. De medewerkers daar kunnen vaak in de situatie bemiddelen.
 5. Komt u tot de conclusie dat betaling van de lopende huur en de ontstane achterstand echt niet meer mogelijk is – zodat u ook niet zult kunnen voldoen aan een betalingsregeling – dan is schuldhulpverlening voor uw wellicht een goede oplossing. Neem daarvoor met spoed contact op met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente waarin u woont. Van de schuldhulpverlening ontvangt u formulieren die u moet invullen en terugsturen. Doe dit zo snel en volledig mogelijk. Pas als alle formulieren volledig zijn ingevuld en ingeleverd bij de schuldhulpverlening zult u worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierna kunt u door hen als cliënt geaccepteerd worden en kan de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente proberen de uithuiszetting op te laten schorten. Schakel ook de hulp van een advocaat in zodra u bij de schuldhulpverlening geaccepteerd bent.*
 6. Heeft u verzoeken van de deurwaarder genegeerd zodat u nu een dagvaarding heeft ontvangen van een deurwaarder waarin staat dat u voor de kantonrechter moet verschijnen? Schakel dan in ieder geval zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in! Wacht niet tot een dag voor de geplande zitting, maar bel direct om een afspraak te maken. Neem naar deze afspraak alle stukken mee die op uw zaak betrekking hebben, van correspondentie met de deurwaarder tot bewijzen van betaling enzovoorts. Een eerste adviesgesprek is altijd gratis. Kunt u vanwege uw lage inkomen de advocaat niet zelf betalen, dan komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit geval betaalt de overheid uw advocaat en hoeft u zelf alleen een kleine eigen bijdrage te betalen welke op uw inkomen gebaseerd is. Dit betekent dat hulp van een advocaat voor iedereen beschikbaar is.
Wij werken met een netwerk van gespecialiseerde advocaten op het gebied van uithuiszetting.
 7. Probeer vóór de geplande zittingsdatum zoveel mogelijk van uw huurachterstand in te lossen bij de deurwaarder.
 8. Heeft u niet op tijd een advocaat ingeschakeld, zodat de zitting al is geweest en de rechter uw huurovereenkomst heeft ontbonden? In dit geval zijn de mogelijkheden voor een advocaat om u te helpen beperkt. Er kan alleen actie voor u worden ondernomen als:
  –    u binnen enkele dagen alsnog de volledige achterstand kunt betalen; of
  –    u al zo ver bent binnen een traject voor schuldhulpverlening dat er een   betalingsvoorstel klaarligt om aan uw schuldeisers toe te zenden*; of
  –    er sprake is van dusdanig bijzondere persoonlijke omstandigheden dat uithuiszetting onredelijk ernstige gevolgen voor u zou hebben, terwijl u de huur inmiddels weer gewoon kunt betalen**.* In dit geval kan een advocaat – met medewerking van de instantie voor schuldhulpverlening – een zogenoemd verzoek moratorium indienen bij de rechtbank. Dit is een spoedprocedure om te voorkomen dat u op straat komt te staan, maar deze procedure heeft alleen kans van slagen als het schuldhulpverleningstraject al gevorderd is.

  ** In dit geval kan een advocaat namens u hoger beroep instellen tegen de beslissing. Als u in deze procedure in het ongelijk wordt gesteld, dient u er echter wel rekening mee te houden dat u veroordeeld kunt worden in de proceskosten. Daarover kan een advocaat u duidelijk informeren.

  EXTRA TIP:

  –    Blijf aan de deurwaarder altijd zo veel mogelijk betalen. Al kunt u niet de gehele achterstand ineens betalen, betaal in ieder geval alles dat u kunt om uw goede wil te tonen en uw kansen te vergroten.

Heeft u nog vragen of wilt u dat wij u in contact brengen met een advocaat, maak
dan gebruik van ons contactformulier