Header image alt text
Stappenplan Advocaat nodig? Dreigende uithuiszetting? Meld u! Nederland Sta Op! Opvang

kaya_logo
Continue reading “Kaya Advocatenkantoor” »

Huiszetting in Nederland

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 22 augustus 2013
Geplaatst in Huisuitzetting  | Geen reacties, reageer als eerste

Stijging aantal huisuitzettingen in 2012
update 15-04-2013 Download Antwoorden op kamervragen over het uit huis zetten van huurders toegevoegd

Woningcorporaties zijn in 2012 bij 6.750 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is ruim 10 procent meer dan in 2011. Corporaties merken dat huurachterstanden toenemen door de economische crisis, waardoor de stijging van huisuitzettingen niet te voorkomen is. Corporaties reageren zo snel mogelijk op huurachterstanden, om huisuitzetting voor te zijn. Ondanks extra inzet van corporaties is het aantal uitzettingen gestegen.
Continue reading “Huiszetting in Nederland” »

Actie tegen huisuitzetting

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 22 augustus 2013
Geplaatst in Huisuitzetting  | Tags: | Geen reacties, reageer als eerste

Welke actie gaat I love my Family ondernemen?
Continue reading “Actie tegen huisuitzetting” »

Traject Schuldhulpverlening

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 30 mei 2011
Geplaatst in Huisuitzetting  | Geen reacties, reageer als eerste

Tip voor de cliënt: Het zou goed zijn als men voor de aanmelding de dingen op papier heeft staan betreffende inkomsten, uitgaven en schulden. Dat wordt namelijk gelijk gevraagd bij de telefonische aanmelding.
Continue reading “Traject Schuldhulpverlening” »

WSNP

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 30 mei 2011
Geplaatst in Huisuitzetting  | Tags: , , , , , , | Geen reacties, reageer als eerste

Hoe kom ik in aanmerking voor de WSNP?

Eerst moet u naar de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst in uw gemeente gaan om een schuldhulpverleningstraject te starten, het zogenaamde minnelijke traject.
De instantie die deze schuldhulpverlening uitvoert moet gecertificeerd zijn, anders kunt u met de gegevens uit het minnelijk traject geen aanvraag doen in het kader van de WSNP
(artikel 288 lid 2b van de Faillissementswet).
Een schuldhulpverlener maakt een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden.
Daarna probeert hij een akkoord te bereiken met de schuldeisers.
Dit houdt in dat er wordt aangeboden een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering.
Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt en hoeft u geen aanvraag Wsnp in te dienen.
U betaalt dan gedurende een vastgestelde periode via de schuldhulpverleningsinstelling maandelijks een bedrag aan de schuldeisers.

Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd.
De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op met als bijlage een verklaring. Beide stukken moeten door u ondertekend zijn.
Daarna worden ze naar de rechtbank gestuurd.
Na enkele weken ontvangt u een oproep van de rechtbank om bij de rechtbank te verschijnen.
Tijdens de zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt hij u meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten.
In de meeste gevallen hoort u tijdens die zitting of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Wij verwijzen voor verdere informatie naar de website www.wsnp.rvr.org

Vereisten voor toelating voor de WSNP.

Om toegelaten te worden tot de WSNP moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
De voorwaarden zijn:

– U bent niet meer in staat om op eigen kracht uw schulden te betalen.
– U heeft geprobeerd om uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject.
– In de vijf jaar, voordat u het verzoek tot toelating doet, zijn er geen schulden ontstaan uit fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag.
– U zit niet in de WSNP en heeft hier in de afgelopen 10 jaar niet in gezeten.
– U bent gemotiveerd en bereid om de verplichtingen van de WSNP na te komen. Dat wil zeggen, u bent bereid om de rechter en uw bewindvoerder
volledig te informeren over alles wat van invloed kan hebben op uw wettelijk schuldsanering (bijvoorbeeld een voorgenomen huwelijk)
Daarnaast spant u zich drie jaar lang maximaal in om de schuldeisers te betalen.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Huisuitzetting onvermijdbaar

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 30 mei 2011
Geplaatst in Huisuitzetting  | Tags: , | Geen reacties, reageer als eerste

Als u in deze fase terecht bent belandt gaan we er van uit dat u noch met de verhuurder, noch met de gemeente tot een oplossing bent gekomen om de uithuiszetting te voorkomen of op te schorten.

Wat onmogelijk leek gaat werkelijkheid worden: U wordt binnenkort op straat gezet!
Wat nu?

Onderdak
Er zijn gemeentes die een aparte afdeling “Melding uithuiszetting” hebben, waar u zich direct moet aanmelden. Ook zij zullen een laatste poging ondernemen om de uithuiszetting te voorkomen.

Lukt dat ook niet, dan is het belangrijk om een plek te vinden waar u, al dan niet tijdelijk, onderdak kunt vinden. Denk hierbij creatief aan familie, vrienden, kennissen, of een zomerhuisje.  Daarnaast adviseren wij om contact op te nemen met het crisiscentrum van het Leger des Heils, dan wel de regionale opvang waar u meer informatie over kunt krijgen via het maatschappelijk werk van uw gemeente.

Uw spullen
Het is van het grootste belang om al uw spullen in te gaan pakken. Doet u dit niet, dan wordt uw huis door de deurwaarder ontruimd en worden de spullen door een verhuisbedrijf meegenomen. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht, en die kunt u op eenvoudige wijze voorkomen.

Zorg voor voldoende verhuisdozen. Vaak kunt u gratis dozen halen bij supermarkten of andere winkels. Bananendozen zijn een gratis en sterker alternatief voor de relatief dure verhuisdozen die u bij bouwmarkten kunt kopen.

Zorg dat de op de dag van de uithuiszetting uw huis leeg en schoon is om verdere kosten te vermijden. Hou de eer aan uzelf en lever de sleutel een dag eerder bij de deurwaarder of de verhuurder in. Dan maakt u een ijzersterk statement, waar men zeer zeker respect voor zal hebben.

Breng ons altijd op de hoogte van de voorgenomen uithuiszetting. Ook wij zullen doen wat voor ons mogelijk is om de uithuiszetting alsnog te voorkomen.

Stappenplan

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 30 mei 2011
Geplaatst in Huisuitzetting  | Tags: , | 1 reactie

Welke stappen moet u ondernemen als u geconfronteerd wordt met een met een dreigende uithuiszetting? Een uithuiszetting ontstaat meestal (ca. 85% van de gevallen) door huurachterstand.  Er zijn een aantal stappen die u zelf kunt ondernemen om te proberen de uithuiszetting te voorkomen.

Als u merkt dat u de huur niet kunt betalen, maar er is nog geen deurwaarder of incassobureau ingeschakeld, neem dan zo snel mogelijk contact met de verhuurder op. Dit kan heel veel kosten en ellende voorkomen. Onze ervaring is dat de verhuurder meestal niets hoort,  vaak geen idee heeft van uw persoonlijke situatie, en pas wat hoort als hij al kosten heeft moeten maken. Deze kosten zal hij dus logischerwijze aan u in rekening brengen. De meeste verhuurders zijn welwillend om tot een goede oplossing te komen, maar U zult hierin het initiatief moeten nemen.

 1. Raak niet in paniek! Angst is een slechte raadgever, en in paniek kunt u waarschijnlijk niet in oplossing denken.
 2. Neem contact op met de verhuurder. Hoe eerder hoe beter!  Ga na of er een regeling te treffen is.
 3. In het geval dat u het zover heeft laten komen dat er al een deurwaarder is, neem dan ook contact met hem op. De meeste verhuurders wijzen terug naar de deurwaarder waarmee u tot een regeling moet komen, maar uiteindelijk is de verhuurder degene die beslist of er een betalingsregeling kan komen.
  U kunt de buitengerechtelijke kosten voorkomen door contact op te nemen met de verhuurder voordat er een deurwaarder is ingeschakeld!  In het geval het toch zover is gekomen dat er al een deurwaarder is ingeschakeld, neem dan ook contact met hem op. De meeste verhuurders wijzen terug naar de deurwaarder waarmee u tot een regeling moet komen, maar uiteindelijk is de verhuurder degene die beslist of er een betalingsregeling kan komen.
 4. Neem eventueel contact op met het maatschappelijk werk van uw gemeente. De medewerkers daar kunnen vaak in de situatie bemiddelen.
 5. Komt u tot de conclusie dat betaling van de lopende huur en de ontstane achterstand echt niet meer mogelijk is – zodat u ook niet zult kunnen voldoen aan een betalingsregeling – dan is schuldhulpverlening voor uw wellicht een goede oplossing. Neem daarvoor met spoed contact op met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente waarin u woont. Van de schuldhulpverlening ontvangt u formulieren die u moet invullen en terugsturen. Doe dit zo snel en volledig mogelijk. Pas als alle formulieren volledig zijn ingevuld en ingeleverd bij de schuldhulpverlening zult u worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierna kunt u door hen als cliënt geaccepteerd worden en kan de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente proberen de uithuiszetting op te laten schorten. Schakel ook de hulp van een advocaat in zodra u bij de schuldhulpverlening geaccepteerd bent.*
 6. Heeft u verzoeken van de deurwaarder genegeerd zodat u nu een dagvaarding heeft ontvangen van een deurwaarder waarin staat dat u voor de kantonrechter moet verschijnen? Schakel dan in ieder geval zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in! Wacht niet tot een dag voor de geplande zitting, maar bel direct om een afspraak te maken. Neem naar deze afspraak alle stukken mee die op uw zaak betrekking hebben, van correspondentie met de deurwaarder tot bewijzen van betaling enzovoorts. Een eerste adviesgesprek is altijd gratis. Kunt u vanwege uw lage inkomen de advocaat niet zelf betalen, dan komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit geval betaalt de overheid uw advocaat en hoeft u zelf alleen een kleine eigen bijdrage te betalen welke op uw inkomen gebaseerd is. Dit betekent dat hulp van een advocaat voor iedereen beschikbaar is.
Wij werken met een netwerk van gespecialiseerde advocaten op het gebied van uithuiszetting.
 7. Probeer vóór de geplande zittingsdatum zoveel mogelijk van uw huurachterstand in te lossen bij de deurwaarder.
 8. Heeft u niet op tijd een advocaat ingeschakeld, zodat de zitting al is geweest en de rechter uw huurovereenkomst heeft ontbonden? In dit geval zijn de mogelijkheden voor een advocaat om u te helpen beperkt. Er kan alleen actie voor u worden ondernomen als:
  –    u binnen enkele dagen alsnog de volledige achterstand kunt betalen; of
  –    u al zo ver bent binnen een traject voor schuldhulpverlening dat er een   betalingsvoorstel klaarligt om aan uw schuldeisers toe te zenden*; of
  –    er sprake is van dusdanig bijzondere persoonlijke omstandigheden dat uithuiszetting onredelijk ernstige gevolgen voor u zou hebben, terwijl u de huur inmiddels weer gewoon kunt betalen**.* In dit geval kan een advocaat – met medewerking van de instantie voor schuldhulpverlening – een zogenoemd verzoek moratorium indienen bij de rechtbank. Dit is een spoedprocedure om te voorkomen dat u op straat komt te staan, maar deze procedure heeft alleen kans van slagen als het schuldhulpverleningstraject al gevorderd is.

  ** In dit geval kan een advocaat namens u hoger beroep instellen tegen de beslissing. Als u in deze procedure in het ongelijk wordt gesteld, dient u er echter wel rekening mee te houden dat u veroordeeld kunt worden in de proceskosten. Daarover kan een advocaat u duidelijk informeren.

  EXTRA TIP:

  –    Blijf aan de deurwaarder altijd zo veel mogelijk betalen. Al kunt u niet de gehele achterstand ineens betalen, betaal in ieder geval alles dat u kunt om uw goede wil te tonen en uw kansen te vergroten.

Heeft u nog vragen of wilt u dat wij u in contact brengen met een advocaat, maak
dan gebruik van ons contactformulier

Aanmelding Uithuiszetting

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 30 mei 2011
Geplaatst in Huisuitzetting 

Uw naam (verplicht):

Geslacht:

Straat & huisnummer (verplicht)
&

Postcode & Plaats: (verplicht)
&

Telefoonnummer vast:

Mobiel nummer:

Uw email (verplicht)

Burgerlijke staat (verplicht)

Heeft u kinderen? (verplicht)

Wie is de verhuurder of heeft u een koopwoning?

Reden uithuiszetting (verplicht):

Indien van toepassing: Hoe hoog is de huurschuld?

Heeft u al contact met schuldhulpverlening?
 ja nee

Welke hulp heeft u nodig?

Heeft u al contact met een jurist?
 ja nee

Omschrijf uw situatie (verplicht)

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

* Als u voor de optie bemiddeling kiest, dan vragen wij een eenmalige bijdrage van € 25,= ter dekking van onze kosten.

Dreigende uithuiszetting? Meld u!

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 30 mei 2011
Geplaatst in Huisuitzetting 

Mocht U geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting dan kunt U contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Wij zullen dan alles in het werk stellen om u te helpen waar nodig!

Uw naam (verplicht):

Geslacht:

Straat & huisnummer (verplicht)
&

Postcode & Plaats: (verplicht)
&

Telefoonnummer vast:

Mobiel nummer:

Uw email (verplicht)

Burgerlijke staat (verplicht)

Heeft u kinderen? (verplicht)

Wie is de verhuurder of heeft u een koopwoning?

Reden uithuiszetting (verplicht):

Indien van toepassing: Hoe hoog is de huurschuld?

Heeft u al contact met schuldhulpverlening?
 ja nee

Welke hulp heeft u nodig?

Heeft u al contact met een jurist?
 ja nee

Omschrijf uw situatie (verplicht)

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

* Als u voor de optie bemiddeling kiest, dan vragen wij een eenmalige bijdrage van € 25,= ter dekking van onze kosten.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com