Header image alt text
Stappenplan Advocaat nodig? Dreigende uithuiszetting? Meld u! Nederland Sta Op! Opvang

Huisuitzettingen in 2014 afgenomen

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 14 mei 2015
Geplaatst in Nieuws  | Geen reacties, reageer als eerste

Woningcorporaties zagen zich in 2014 genoodzaakt tot huisuitzetting van 5.900 huishoudens. Dat is 15 procent minder dan in 2013. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 woningcorporaties. Het aantal huurders dat in de financiële problemen komt blijft wel stijgen, waardoor de betalingsachterstanden bij woningcorporaties toenamen tot zo’n 350 miljoen euro.

Voorkomen
Huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (85 procent). Andere redenen zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast. Uitzetting kan pas plaatsvinden na een uitspraak van de rechter. Na een gerechtelijk vonnis bij huurachterstand konden woningcorporaties in overleg met de huurders in zeven van de tien gevallen alsnog huisuitzetting voorkomen.

Samenwerking noodzakelijk
In 2014 zijn 23.500 vonnissen uitgesproken. Deze leidden in 5.900 gevallen tot een huisuitzetting. Het aantal vonnissen steeg in 2014 licht, terwijl het aantal huisuitzettingen juist daalde. Woningcorporaties doen er – ook na een vonnis – nog veel aan om huisuitzetting te voorkomen. Uit de cijfers blijkt dat die inspanningen vaak iets opleveren. Daarbij is samenwerking met overheid en gemeenten belangrijk. Een huisuitzetting is vrijwel altijd het gevolg van schulden bij verschillende partijen. Een belangrijke partij is de Nederlandse overheid zelf, omdat zowel de Belastingdienst als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ‘preferente schuldeisers’ zijn. Doordat hun vorderingen eerst betaald moeten worden, houdt een huurder soms geen geld meer over om de huur te betalen. Aedes stuurde daarover een brief naar de Tweede Kamer die op 25 maart 2015 praat over armoede en schulden.

Groepen
Niet alle woningcorporaties houden van huisuitzettingen bij om welk type huishouden het gaat. Als het type huishouden wel bekend is, zijn alleenstaanden tussen 30 en 60 jaar de grootste groep, gevolgd door alleenstaande jongeren tussen 18 en 30 jaar. In de meeste gevallen (77 procent) gaat het daarbij om mannen.

Preventie
Corporaties sloten met 58.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. En om het snel oplopen van huurschuld te voorkomen, doen woningcorporaties veel aan preventie. Ze leggen huisbezoeken af, bellen de huurders, verwijzen door naar hulpverleningsinstanties en organiseren achter-de-voordeurprojecten. Ook sluiten corporaties convenanten af met onder meer gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening.

Bron: Aedes 25 maart 2015

Huisuitzettingen in 2013 toegenomen door huurschuld

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 20 maart 2014
Geplaatst in Nieuws  | Tags: , , , | 1 reactie

Woningcorporaties zijn in 2013 bij 6.980 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is 8 procent meer dan in 2012. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 170 woningcorporaties. Steeds meer huurders komen in de financiële problemen, waardoor huurachterstanden toenemen. Corporaties reageren in een zo vroeg mogelijk stadium op huurachterstanden, om huisuitzetting te voorkomen. Ondanks die inzet van corporaties steeg het aantal uitzettingen.

Continue reading “Huisuitzettingen in 2013 toegenomen door huurschuld” »

Bestelbus door schuld vaker gebruikt als huis

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 22 augustus 2013
Geplaatst in Nieuws  | Tags: , , | Geen reacties, reageer als eerste

Oude piepkleine caravans, bestelbusjes en zelfs personenauto’s worden in toenemende mate ingezet als woonruimte.
Continue reading “Bestelbus door schuld vaker gebruikt als huis” »

Stijging aantal huisuitzettingen in 2012

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 3 juni 2013
Geplaatst in Nieuws  | Tags: , , | Geen reacties, reageer als eerste

 

Woningcorporaties zijn in 2012 bij 6.750 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is ruim 10 procent meer dan in 2011. Corporaties merken dat huurachterstanden toenemen door de economische crisis, waardoor de stijging van huisuitzettingen niet te voorkomen is. Corporaties reageren zo snel mogelijk op huurachterstanden, om huisuitzetting voor te zijn. Ondanks extra inzet van corporaties is het aantal uitzettingen gestegen.

Continue reading “Stijging aantal huisuitzettingen in 2012” »

Corporaties zetten minder huurders uit huis

Geplaatst door uithuiszetting.nl on 26 april 2010
Geplaatst in Nieuws  | Tags: , , | Geen reacties, reageer als eerste

Woningcorporaties hebben vorig jaar minder mensen uit hun huis gezet vanwege een huurachterstand dan een jaar eerder. In 2009 werden hierom 5022 huurders uit hun woning gezet. Dat is 14 procent minder dan in 2008, toen er nog 5865 mensen werden uitgezet omdat zij hun huur niet betaalden. Dit blijkt uit de nog niet gepubliceerde jaarlijkse Bedrijfstakinformatie van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Continue reading “Corporaties zetten minder huurders uit huis” »

Newsletter Powered By : XYZScripts.com