Persbericht | 26-03-2010

Het kabinet wil onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten aan banden leggen. De vergoeding voor incassokosten wordt straks berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten worden gevraagd, als een rekening van 1.000 euro niet is betaald. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd.

Continue reading “Maximum aan buitengerechtelijk incassokosten” »