Welke actie gaat I love my Family ondernemen?

a. ILMF wil een stem zijn voor de mensen die niet meer voor zichzelf kunnen
opkomen en zich inzetten om de uithuiszetting proberen te voorkomen.
b. ILMF wil een aanspreek punt zijn voor zowel de politiek,
de locale gemeente als voor de woningcorporaties, energiebedrijven en
deurwaarders om te zoeken naar oplossingen.
c. Zij wil actief idee├źn aanreiken aan hen hoe zaken en beleid moeten veranderen.
Het doel is het aantal uithuiszettingen zoveel mogelijk te voorkomen en vooral te
verminderen.
d. ILMF onderhoudt contacten met diverse hulpverleningsorganisaties zoals
bijvoorbeeld de voedselbank, Leger des Heils, maatschappelijk werk,etc.
e. ILMF is voornemens een meldlijn te introduceren voor de
mensen die uit huis geplaatst dreigen te worden.

Mocht U geconfronteerd worden met een dreigende uithuisplaatsing dan kunt U contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wij zullen dan alles in het werk stellen om u te helpen waar nodig!