I Love MY Family Header
  Huwelijk  Great Dads  Echtscheiding  Uithuiszetting  Gebed  
           
ANBI belasting regelgeving 2014/2015


ANBI STATUS
Naam:                         Stichting Genesis Int. I love my Family.
Handelsnaam:             I LOVE MY FAMILY

Contact gegevens:

Adres:       Ireneplein 17, 7711 JT Nieuwleusen
E-mail:       info@ilovemyfamily.nl  en website  www.ilovemyfamily.nl
Telefoon:   06-48000084

RSIN nummer: 813139569
KvK:                   05074340

Berstuurssamenstelling:

D. van der Steeg, voorzitter
Pastor W. Poh, Alg. bestuurslid

DOELSTELLING ‘I LOVE MY FAMILY’ (ILMF)

ILMF is een interkerkelijke non profit stichting bestaande uitsluitend uit vrijwilligers.

ILMF roept op tot het centraal stellen van het gezin als hoogste prioriteit in ons leven.

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving, de basis voor een stabiele maatschappij. ILMF wil er zijn voor alle mensen,gezinnen ongeacht hun achtergrond.

ILMF wil mensen helpen met huwelijks/ relatie problemen door hen naar gespecialiseerde counselors door te sturen met doel om verzoening te bereiken en daarmee huwelijken te redden en echtscheiding te voorkomen.

ILMF wil mannen/vaders toerusten d.m.v. seminars onder de naam Great Dads. E.e.a. wordt gegeven i.s.m. kerken en gemeenten.

Daarnaast willen we gezinnen helpen die door (huurschuld) schulden en/of een scheiding uit hun huis gezet dreigen te worden. We proberen de huisuitzetting te voorkomen. Hiervoor hebben we een aparte website ontwikkeld www.huisuitzetting.org

ILMF wil een stem zijn voor mensen die zelf geen stem hebben en niet meer voor zichzelf kunnen opkomen en voor hen op de bres staan met raad en daad, zodat zij hun leven weer op de rails krijgen.

STRATEGIE/beleidsplan

Via welke weg denken we ons doel te bereiken:

          Alarm slaan als een wekker om een bewustwordingsproces op gang te brengen voor het toepassen van de juiste prioriteiten. 

 • Zowel seculiere als geestelijke leiders oproepen pal te staan voor het huwelijk en het gezin.
 • Een dam opwerpen tegen alle negatieve invloeden die het gezin ondermijnen en echtscheiding stimuleren. Het aantal echtscheidingen te halveren.
 • Oproepen tot verzoening in plaats van echtscheiding.
 • Hulp bij huwelijkscrisis
 • Uitreiken naar alle gezinnen ongeacht hun achtergrond.
 • Regelen van tijdelijke opvang voor mensen die uit hun huwelijk willen ‘vluchten’ en een time-out nodig hebben.
 • Uitreiken naar hen die reeds gescheiden zijn, of in een echtscheiding zitten.
 • Uitreiken naar de dakloze, de weduwe/weduwnaar, de wezen en de eenzame mens.
 • Uitdelen van kleding via de www.kledingbankzwolle.nl
 • Bouwen aan een hulpverlenende organisatie m.b.t. huwelijk, gezin, opvoeding en echtscheiding en huisuitzetting. 
 • Praktisch helpen van gezinnen met name eenoudergezinnen die door echtscheiding en/of schuldenproblematiek uit huis gezet worden praktisch te helpen: dit in de vorm van huisinrichting, financiën en eventuele opvang. Daarnaast willen wij er alles aan doen om huisuitzetting te voorkomen.  www.huisuitzetting.org
 • Bemiddelen, een brug slaan in een verstoorde omgangsregeling tussen enerzijds de moeder en vader, anderzijds tussen opa’s en oma’s en het kind.
 • Great Dads seminars organiseren voor mannen. Doel is hen toe te rusten op welke manier zij een goede vader kunnen worden voor hun kinderen en een goede man voor hun vrouw. Doel is om stabiele en sterkere gezinnen te ontwikkelen.
 • Samenwerken met derden in het organiseren van conferenties en cursussen m.b.t. huwelijk/mannen/opvoeding/echtscheiding.
 • Een vraagbaak zijn voor mensen in nood.
 • Uitdelen van liefde en uitdelen van gratis kleding voor gezinnen in nood.

 Activiteiten voor 2015

Het organiseren van seminars voormannen/ vaders.

Het ontwikkelen van een landelijk netwerk van vrijwilligers om meer gezinnen te kunnen helpen die met een huisuitzetting geconfronteerd worden. www.huisuitzetting.org

De bestaande website www.ilovemyfamily.org ombouwen naar Wordpress.

Het opzetten van een nieuwe activiteit en websites.

www.nederlandstaop.nl en www.christenenstaop.nl

Financiele verantwoording

Beloningsbeleid

De weinige geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

a.       Donaties,sponsoring en subsidie.

b.      Collectes van de kerken

c.      Conferentie/seminar activiteiten

 

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun inbreng, alleen een vergoeding van gemaakte kosten zoals telefoon en autokosten.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar wel worden de kosten van telefoon en auto kosten (km kosten) vergoed.

Resultaten rekening over 2014 is reeds opgemaakt door Administratie kantoor Bouwman & Pot te Nieuwleusen.

 

Resultaten rekening 2014 ( I love My Family)

 

Ontvangen bedragen                                                                                         € 4719.-

Subsidie (eenmalig) Gemeente Zwolle                                                         € 3600.-     

                                                                                                                                -----------

totaal ontvangen:                                                                                                € 8319.-


 UITGAVEN:

Huisvestingskosten locatie kledingbank zwolle      € 1022.-

Kantoorkosten                                                                €   872.-

Webbeheer                                                                     €   455.-

Great Dads                                                                     €   128.-

Bankkosten                                                                    €    119.-

Kosten vrijwilligers/kledingbank                                € 1875.-

Administratie kosten (boekhouder)                           €   145.-

Telefoonkosten                                                              €   309.-

Overige bedrijfskosten                                                 € 1221.-

                                                                                           ----------

Totale uitgaven:                                                                                                      € 6146.-

                                                                                                                                   ---------

Saldo                                                                                                                        € 2173.-