I Love MY Family Header
  Huwelijk  Great Dads  Echtscheiding  Uithuiszetting  Gebed  
           
Huwelijk

‘De kunst om getrouwd’ te zijn is een vorm van onderwijs over het huwelijk op basis van het boek ‘De kunst van een gelukkig huwelijk’ (2010, Medema/Jongbloed), geschreven door Ap en Anita Verwaijen. Dit onderwijs wordt gegeven in de vorm van seminars of series van sessies, in binnen- en buitenland. Dit geschiedt vanuit een passie om mensen te helpen hun huwelijk tot een bron van vreugde te maken.

Onderwijs over huwelijk en gezin is meer dan ooit nodig, gezien de vele relaties die stuklopen, met alle gevolgen van dien. Maar niet in de eerste plaats wordt ingegaan op de problematiek van het huwelijk. De nadruk ligt veeleer op de mogelijkheid om van het huwelijk een feest te maken. Overwin het kwade met het goede, dat is het motto. Repareren is goed en noodzakelijk; vernieuwing is nóg beter en een haalbare optie. Met elkaar getrouwd zijn kan een fabelachtige werkelijkheid worden.

Er zijn tegenwoordig veel soorten huwelijksonderwijs beschikbaar, en daar zijn heel goede onder. De kunst om getrouwd te zijn gaat allereerst in op de fundamenten van het huwelijk: wat is een liefdesverbond? en: hoe is het gesteld met de menselijke ziel? Vaak ontstaat een huwelijksprobleem door het menselijk tekort waar we allemaal mee te maken hebben. Er wordt gestreefd niet alleen naar een gedragsverandering maar allereerst naar een hart verandering.

Veel mensen trouwen of gaan samenwonen, zonder dat ze zich voldoende rekenschap hebben geven van wat het betekent je leven met iemand te delen. Daarom is voorlichting van groot belang. Huwelijksonderwijs hoort in elke kerkelijke gemeente plaats te vinden, zowel voor degenen die zich op een huwelijk voorbereiden als degenen die aan hun huwelijk willen werken. Maar de visie is ook buiten het kerkelijk of christelijk erf voorlichting te geven. Dit onderwijs is weliswaar gebaseerd op christelijke beginselen, maar die blijken altijd en overal te werken, omdat ze universeel zijn. Liefde, dienstbaarheid aan elkaar, vergeving vragen en schenken, het zijn belangrijke elementen van elke liefdesrelatie.

Er worden regelmatig huwelijksseminars gehouden in binnen- en buitenland, meestal op aanvraag van een of meer kerken. Daarvoor geldt als norm dat er tenminste 20 personen deelnemen, om tot een goede interactie te komen. Dat is echter geen harde eis. Welkom zijn gehuwden en ongehuwden. Ook niet-christenen kunnen deelnemen, omdat de principes die we onderwijzen universeel zijn.

Zie voor seminars onder ‘activiteiten’.

Niet alleen ligt de focus op het onderwijs zelf, maar ook op het trainen van echtparen of personen die zich geroepen voelen zelf dit onderwijs te geven.

Voor december is er een training gepland voor personen die deze bediening overwegen. Huwelijksonderwijs kan het meest vruchtbaar gegeven worden door een echtpaar. Er bestaat een werkboek waarin wordt uitgelegd hoe dit onderwijs, hetzij in de vorm van een seminar, hetzij in de vorm van een serie, kan worden gegeven. Voorwaarde voor het volgen van deze training is het seminar een keer gevolg te hebben.

Iedereen die betrokken wil zijn bij dit werk kan zich aanmelden via deze website. Men wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen. Een aantal mensen heeft zich reeds aangemeld.

Reacties op deze website zijn van harte welkom. Wie interessante (wetenschappelijke, geestelijke of seculiere)artikelen of gegevens (statistieken e.d.) aantreft, die voor de actualiteit van deze materie van belang kunnen zijn, voelen zich vrij daarvan kennis te geven, zodat er een databank ontstaat. Lees verder op hun website voor meer informatie.....................................

www.dekunstomgetrouwdtezijn.nl

Mediation......................

www.wijmoetenpraten.nl - www.ikblijfbijjouw.nl 

Houten - Ik heb het helemaal met je gehad, nu is het genoeg, ik ben op, ik kan niet meer! Het is maar een greep uit de vele gedachten die spelen wanneer relatieproblemen uitzichtloos lijken. Een scheiding lijkt de enige oplossing. Een pijnlijke, kosten vretende weg wanneer je alleen al aan de kosten voor een advocaat en huisvesting denkt. Daar bovenop komt nog de emotionele ballast die een scheiding met zich meebrengt. Denk er dus nog eens over na. Is dit echt wat ik wil, is scheiden de enige optie, zijn alle andere mogelijkheden uitgesloten?

www.verrijkjerelatie.nl

Welkom bij Verrijk je Relaties!

Ik ben Ingrid Barneveld. Als hulpverlener en coach bied ik in mijn praktijk te Zwolle begeleiding aan bij problemen op persoonlijk vlak en problemen op het gebied van relaties. Dit doe ik vanuit een christelijke levensvisie. Mensen met een andere visie zijn evenzeer welkom.

NIEUW:
verkeringscoaching
-  als je vastloopt en te veel van elkaar houdt om het uit te maken
-  bij twijfel of hij/zij de ware is

Hulpverlening binnen relaties
(also in English)
- huwelijk
- werk-, vriendschaps- en familierelaties 

Individuele hulpverlening
(also in English)
- vergroten zelfvertrouwen                 
- thema’s in het leven van een single   
- omgaan met conflicten                    
- zingeving                                      
- verwerken verbroken relatie
- zingeving
- het stellen van grenzen
- timemanagement
- werkgerelateerde problemen

Cursussen/workshops/activiteiten

- Prémarriage Course (op aanvraag mogelijk)
- Leuke activiteiten voor echtparen (ook op aanvraag) 


Samen Verder (www.samenverder.net)

Huwelijkstoerusting (www.huwelijkstoerusting.gkv.nl)

Marriage Course (www.marriagecourse.nl)


Focus on the Family (www.fotf.nl)


St. Stiefgezinnen Nederland. www.nieuwgezin.info

Doel Stichting Stiefgezinnen Nederland

Als je houdt van iemand met kinderen

In een stiefgezin leven er bijzondere vragen.
De Stichting Stiefgezinnen Nederland heeft als doel nieuw samengestelde gezinnen te steunen om tot bloei te komen en een stabiel gezinsleven op te bouwen.

Veel mensen weten niet goed hoe zij zich kunnen voorbereiden op een stiefgezin. Dit komt omdat mensen opgegroeid zijn in een kerngezin en geen ervaring hebben met het leven in een stiefgezin. Daarom biedt de Stichting Stiefgezinnen Nederland voorlichting en ondersteuning.

Nieuwe gezinnen hebben te maken met extra spanningen. Bijvoorbeeld het verdriet over de afwezige ouder. Of een loyaliteitsconflict met een van de ouders, vaak de ouder die er niet zoveel is. Soms ziet een kind de nieuwe stiefouder helemaal niet zitten. Ook tussen de stiefkinderen onderling loopt het niet altijd soepel bijvoorbeeld door jaloezie, angst of onzekerheid. In een stiefgezin leven er bijzondere vragen. Zoals over hoeveel gezag een stiefouder hoort te hebben. Of hoe het contact met de andere ouder zo goed mogelijk onderhouden kan worden. Over dit alles en nog veel meer geeft de SSN informatie.

De Stichting zet zich ook in voor mensen die indirect met nieuw samengestelde gezinnen te maken hebben, zoals grootouders en familieleden, onderwijzers, artsen en hulpverleners. Zij doet dit door voorlichting en ondersteuning te geven aan alle leden van het nieuwe gezin. Ook geeft zij voorlichting en ondersteuning aan mensen en organisaties die meer over stiefgezinnen willen weten.

 

Kijk ook eens bij onze mogelijkheden om links op uw site te zetten! 
 
   
AlphaMega Hosting
Popular stock photos on Dreamstime Stock Photography Community


AlphaMega Hosting