I Love MY Family Header
  Huwelijk  Great Dads  Echtscheiding  Uithuiszetting  Gebed  
           
ILMF Visie op echtscheiding ILMF Visie op echtscheiding

WAKE-UP CALL!

Vandaag de dag is de mens in deze wereld hoofdzakelijk gericht op zichzelf, geld, en carrière. Het gezin (huwelijk) staat onder zware druk in onze voortjagende maatschappij. Gebroken gezinnen zijn wereldwijd aan de orde van de dag. Het aantal echtscheidingen ligt op een hoog nivo. Het gezin staat bloot aan erosie. Scheiden is –IN -

Wie staat er op en gaat een dam opwerpen tegen deze vernietigende ontwikkeling?

ILMF wil een beweging een ‘awakening’ op gang brengen en mensen oproepen hun gezin als 1e prioriteit te maken in hun leven.

We zien dat er tegenwoordig een snelle afbrokkeling van normen en waarden plaatsvindt.
Helaas zijn ook in christelijke gezinnen echtscheidingen geen uitzondering meer want ook hier is een stijging van het aantal echtscheidingen te constateren. Ons motto is als het stormt in je huwelijk geef het 'nooit' op!  

Uit onderzoek is gebleken dat echtparen die relatie problemen hebben maar toch besluiten niet te gaan scheiden en hulp zoeken, na een aantal jaren, gemiddeld veel gelukkiger zijn dan mensen die uit elkaar zijn gegaan.  

Echtscheiding heeft ook sociale en financiële gevolgen. De regering moet voorzien in extra huizen, sociale zekerheid (bijstand, WAO). We spreken over miljarden op jaarbasis.
Er wordt helaas onvoldoende sociale druk door regering uitgeoefend om bij elkaar te blijven.

Echtscheiding zou door overheid alleen pas moeten worden toegestaan als er een traject van ‘verplichte’ counseling aan vooraf is gegaan. Of verplichte bedenktijd. Eenzijdig scheiden zou alleen toegestaan moeten worden als alles geprobeerd is de relatie te redden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.  

We pleiten er daarom voor om barrières in te bouwen die echtscheiding sterk bemoeilijken. zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Wordt hun mening gevraagd?
We weten allemaal dat een echtscheiding veelal een slechte uitwerking op kinderen hebben. Dan zien we gedragsproblemen ontstaan en gezondheidsklachten. Ook schoolresultaten komen vaak onder druk te staan. Vaak is er geen of een moeizame omgang met de vader het gevolg. 

Wij geloven dat een goed functionerend gezin de basis is voor een goed functionerende samenleving.

Waarom staan we in Nederland direct klaar met een uitkering en een huis i.p.v. zoeken naar hulp om eerst na te gaan of het huwelijk/relatie nog te redden is.

Maar een ding is zeker: aan alle echtscheidingen hangt een duur prijskaartje. Niet alleen voor de betrokkenen maar vooral ook voor de staat en de belasting betaler. Vaak komen kinderen maar ook een of beide ouders in het hulpverleningscircuit terecht. Ook voor de zorgverzekeraars kost het een vermogen.
Het wordt tijd om duidelijk stelling te nemen m.b.t. het onderwerp echtscheiding.
 
Er is een enorme nood niet alleen in Nederland maar ook in andere landen in de wereld als het gaat om gebroken gezinnen. We noemen het de vaderloze gezinnen.
Vaak zijn of worden vooral de kinderen, ouders en grootouders het slachtoffer van een scheiding. Regelmatig is er sprake van een slechte omgangsregeling.
Niet alleen wat betreft de ouder met het kind maar wat dacht u van de grootouders? Kinderen raken veelal opa en oma kwijt en andersom. Wie komt er nu voor de kinderen en grootouders op?

Een ding is zeker een winnaar in een echtscheiding zal er nooit zijn, alleen maar verliezers.
                                                 
Echtscheiding zou voor een Christen geen optie moeten zijn. Als liefde, genade en vergeving een belangrijke plaats hebben in ons leven dan kunnen we altijd opnieuw beginnen.
ILMF is gericht op verzoening en roept mensen op bij huwelijks problemen professionele hulp te zoeken en niet voor de problemen weg te vluchten. ILMF wil een dam opwerpen tegen alle negatieve invloeden die het gezin willen ondermijnen.

We zetten tegenwoordig veel te makkelijk een punt achter ons huwelijk. We zoeken voor onszelf veelal excuses om uit elkaar te gaan. We proberen ons vertrek te legaliseren, te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld onze karakters botsen te veel of hij of zij kan niet met geld omgaan, God heeft ons niet bij elkaar gebracht, we kunnen niet of moeilijk praten. Verschil in inzicht m.b.t. de opvoeding van de kinderen. Ik voel me ongelukkig. God wil toch niet dat ik ongelukkig ben dus …….

Een veelvoud van redenen vormen de grondslag van de huwelijksbreuk.

Gods woord geeft echter geen ruimte voor echtscheiding alleen als er sprake is van overspel. Maar de praktijk geeft aan dat we onszelf vele redenen geven om te gaan scheiden die ver van Gods woord zijn. Ons gevoel is tegenwoordig onze leidraad en niet Gods woord. Bijvoorbeeld ik ben niet meer blij in mijn huwelijk en God wil toch dat ik blij ben dus God begrijpt dat ik de stekker eruit haal. Hij of zij wil niet veranderen en wil doen wat ik zeg. Dus genoeg is genoeg. Maar je kunt beter gekwetst worden door de waarheid, dan getroost worden door de leugen. 

Natuurlijk zijn er situaties in een huwelijk die niets met overspel te maken hebben maar met verslaving,geweld e.a.

Zo een situatie roept om een time out. M.a.w. de bewuste persoon moet dan de ouderlijke woning voor een tijd verlaten en hulp zoeken. Aan zich zelf  gaan werken. Pas als er zaken veranderd zijn de weg naar verzoening zoeken en het huwelijk herstellen.

Vaak horen we christenen zeggen we dienen een God vol van vergeving en genade dus als ik ga scheiden dan vergeeft God mij ook al weet ik dat het een zonde is en God echtscheiding haat. Maar we kunnen niet bewust gaan zondigen en Gods belofte verbreken en maar doorgaan met ons Christelijk leventje alsof er niets gebeurd is. Dat is verre van de waarheid. We misleiden onszelf.

Is er tegenwoordig dan geen commitment meer naar elkaar en God toe? Vluchten voor de problemen is de makkelijkste oplossing. Willen we groeien, gevormd en geslepen worden, ijzer slijpt ijzer, dan moeten we door de problemen van het leven heen! Het zal ons op een hoger level brengen. 

Misschien bent u reeds gescheiden, of heeft u daar spijt van. We horen tegenwoordig ook steeds meer dat huwelijken hersteld worden. Gescheiden mensen elkaar weer opnieuw gevonden hebben. Na een proces van heling en genezing en vergeving mogen wij weten dat voor God niets onmogelijk is. M.a.w. als je gescheiden bent en de weg naar verzoening is nog mogelijk en open, kies er dan voor om opnieuw lief te hebben en je te verzoenen.

Voor mensen waar verzoening niet meer mogelijk is omdat een van de partners opnieuw getrouwd is mogen we weten dat God al onze zonden en fouten vergeven zal.

Het zal duidelijk zijn dat als er sprake is van fysiek geweld in het gezin wij dit afkeuren maar adviseren dat betreffende partner man of vrouw hulp zoekt en desnoods voor een bepaalde tijd uit huis gaat om rust te brengen in het gezin en met zichzelf aan het werk te gaan om daarna weer bij elkaar te komen. Wij zullen niet adviseren te gaan scheiden maar willen er alles er aan doen het gezin met hulp van derden te redden!

In een echtscheiding is er nooit een winnaar maar zijn er alleen verliezers en dat zijn heel vaak de kinderen die geen zeggenschap hebben of voor zichzelf kunnen opkomen.
Er wordt voor hen besloten!
Laten we onze kinderen het mooiste cadeau geven en dat is hun te beloven dat papa en mama altijd bij elkaar zullen blijven. Dat geeft hen een enorme rust en zekerheid in hun binnenste.

Vaak komen we mensen tegen die gescheiden zijn en daar spijt van hebben gekregen maar er dan vaak geen weg meer terug is naar herstel van hun relatie. I love my Family wil een luisterend oor zijn zonder veroordeling en mensen helpen m.b.t. het verwerken van een de echtscheiding. Wist u dat er in Nederland rond 450.000 een ouder gezinnen zijn?

Wij geloven dat voor God niets onmogelijk is! Dat God bij machte is onmogelijke situaties om te keren ten goede.
Ons motto is geef nooit op! Liefde is de sleutel……en ……Liefhebben is een keus.

 
 
   
AlphaMega Hosting Uw advertientie hier

AlphaMega Hosting